måndag 4 maj 2015

Temaveckan dag 1: Bakgrund och innehåll
 
 Foto: Monika Staub Halling
 
Gunnesboskolan i Lund har som tradition att varje vår samla hela skolan kring litteratur och berättelser under en dag, som tidigare år hetat Bokmässan. Förra året knöt vi an till Karnevalens framtidstema och jobbade med litterära framtidsskildringar och elevernas egna tankar om framtiden.

I år har vi bakat in bokmässedagen i en hel temavecka, som kretsar kring flykt. Temaveckan pågår 4-8 maj 2015 och omfattar skolans alla årskurser, dvs. från förskoleklass till åk 9.

Läs gärna Sydsvenskans artikel om temaveckan

Beroende på barnens ålder lägger vi fokus lite olika. Det finns ju många anledningar till att man kan behöva lämna sitt liv som man känt det: krig, svält, miljöförstörelse, skilsmässa m.m.

Men den gemensamma nämnaren är att tänka sig in i hur det skulle vara att själv hamna i en situation där man blir tvungen att lämna allt och bli en främling i ett nytt sammanhang.
 
Vi vill genom denna temavecka bredda elevernas kunskaper om världen vi lever i, och öka deras empati och förståelse för andra människor. Samtidigt gynnar det hela skolan att mötas över årskursgränserna och fokusera litteratur och berättelser som ger oss gemensamma referensramar.

Initiativtagare är skolans biblioteksgrupp, men detaljplaneringen har skett i de olika arbetslagen som träffats över årskursgränserna och även involverat eleverna i planeringen.

Under veckan arbetar vi i olika konstellationer, dels i klasserna, dels i åldersblandade spår enligt följande:

F-klass + åk 3 + åk 6 + åk 9

Åk 1 + åk 4 + åk 7

Åk 2 + åk 5 + åk 8

Här finns länkar till några av årskursernas klassbloggar med planering och scheman för veckan:

Åk 7 
Åk 8
Åk 9    Foto: Monika Staub Halling


Under våren har klasserna förberett sig på temaveckan genom att läsa skönlitteratur, både individuellt och i klassuppsättning för att kunna diskutera böckerna.

Åk 6, 7 och 9 får klassrumsbesök av journalisten och författaren Per Brinkemo, som skrivit ”Dumpad”, den sanna berättelsen om en svenskfödd somalisk tonårspojke som lämnades av sina föräldrar i hemlandet.

Flera årskurser arbetar med Janne Tellers bok Om det var krig i Norden för att tänka sig in i hur det skulle vara att hamna i en krigssituation här i Sverige.
 
Foto: Monika Staub Halling 

Tvåorna har haft besök av föräldrar, som berättat om egna erfarenheter av krig och flykt. Några klasser kommer att lära sig om vardagen i ett flyktingläger och tillsammans med hemkunskapsläraren laga mat motsvarande en matranson i ett afrikanskt flyktingläger. Treorna får prova på att bygga vindskydd, och niorna tillbringar en hel dag i skogen där de genom ett rollspel  utsätts för olika strapatser och orättvisor som människor på flykt kan råka ut för.

Under veckan kommer de olika klasserna att packa en flyktväska – vad skulle du packa ner, och varför? Eleverna arbetar över årskursergränserna, med storyline, dramatiseringar och rollspel, de kommer att stafettskriva berättelser och göra film för att under torsdagen och fredagen redovisa för varandra.

    Foto: Monika Staub Halling
    
Bilden ovan: Som en förberedelse inför tisdagens dramaövningar har fyrorna  diskuterat vilka behov vi har som människor och sammanställt det i ett så kallat behovsträd.


Saxat ur veckoprogrammet:

Måndag 4 maj

Uppstart i samtliga klasser

Författarbesök med Per Brinkemo 7a kl. 9.50-10.40; 7b kl. 11-11-50; 7c kl. 12.40-13.30

9b heldagsrollspel Stalonien

åk 5 skriver stafettberättelser (påbörjade av åk 2), som ska vidare till åk 8.Tisdag 5 maj

Åk 4 förmidag: workshop med dramapedagog

Åk 5 film Hoppet + diskussion

Författarbesök Per Brinkemo 6b kl. 9.45-10.35; 6a kl. 10.45-11.35

9a heldagsrollspel Stalonien

9b lagar mat motsvarande en matranson i ett av FN:s flyktingläger.
 

 
Onsdag 6 maj
Åk 4 förmiddag: workshop med dramapedagog

 
Åk 5 ”Packa väskan” och presentera som en PowerPoint
(alt. Röda korsets spel)

 
Åk 6 matlagning, en vanlig matranson i ett flyktingläger

 
Åk 9 efterarbete /reflektion efter rollspelsdagarna i skogen

 
 
Torsdag 7 maj

Kl. 10-11: F+åk3+5+8 gemensam redovisning om att packa sin flyktväska, i åldersblandade tvärgrupper

Författarbesök med Per Brinkemo: 9b kl. 12.20-13.10; 9a kl. 13.20-14.10
 
Åk 5: Rollspel utifrån boken Om det var krig i Norden

 

Fredag 8 maj
Förmiddag kl. 8.40-11: åk 1+4+7 har gemensam redovisning av det klasserna jobbat med under veckan, dvs. packa flyktväska, rollspel/workshop med dramapedagog, åk 1 har skrivit egna berättelser i BookCreator, åk 7 har arbetat med Om det var krig i Norden.

 
Förmiddag  kl. 8.40-11: åk 2+5+8 illustrerar de berättelser eleverna har stafettskrivit med t.ex. Bookcreator, Puppet pals, Keynote, film.
 
Eftermiddag, kl. 12.40-13.40 gemensam redovisning åk 2+5+8 i tvärgrupper.

 
 
 
Flyktväskor, åk 2Vart man än kommer på skolan så är elever och lärare i full gång med att filma, lyssna, diskutera, dramatisera, laga mat, rita, fota ... Håll utkik efter Sydsvenskans reportage som kommer i veckan!

/Monika Staub Halling, skolbibliotekarie
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar